Vergi Danışmanlığı

VERGİ DANIŞMANLIĞI

Vergi mevzuatı dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye’de de sık sık değişmektedir. Mevzuatın çok çeşitli olması ve yoruma açık düzenlemeler vergiye uyum sürecini güçleştirmektedir. Bu durum, çoğu zaman vergisel risklerin öngörülememesine ve firmaların cezai yaptırımlara maruz kalınmasına sebep olmaktadır. Bir diğer açıdanbazen de muafiyet ve istisna avantajlarının kullanılamaması, teşvik ve indirim fırsatlarının kaçırılması gibi sonuçlara yol açmaktadır.

Firmalar; strateji geliştirme, mevzuata uyum, iş planı ve risk yönetimi konularına odaklanırken, vergi uygulamalarına yönelik çözümler geliştirmede sorun yaşayabiliyor.

Vergi danışmanlığı hizmetlerimiz müşterilerimizin doğru zamanda doğru kararlar alabilmelerini sağlamak için vergisel konulardaki sorunlarının çözümlenmesine yöneliktir.

Bu kapsamda vergi danışmanlığı hizmetleri; Vergi Usul Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Özel Tüketim Vergisi Kanunu, Damga Vergisi Kanunu gibi kanunlar ile Yatırım Teşvik Mevzuatı ve Çifte Vergilendirme Önleme Anlaşmaları çerçevesinde müşterilerimize vergi planlaması yapmalarında yardımcı olmaya yöneliktir.