Yatırım Teşvik Danışmanlığı

Minar Danışmanlık olarak, mevcut veya yeni başlayan her türlü projenin değerlendirmeye tabi tutularak, teşvik mevzuatı çerçevesinde tüm imkânlardan tam ve yerinde yararlanılıp yararlanılmadığının gözden geçirilmesi, yararlanılabilecek teşviklerin belirlenmesi, teşvik belgesinin alınması, kapatılması aşamalarında danışmanlık hizmetleri vermekteyiz. Yatırım Teşviki, ilgili kalkınma planları ve yıllık programlarla öngörülen hedeflere uygun olarak bölgeler arası dengesizlikleri gidermek, sermayeyi tabana yaymak, yeni istihdam alanları açmak vb. nedenlerden dolayı yatırımcılara sağlanan bir destek unsurudur. Sağlanacak destek unsurları ise özetle:

 • Gümrük Vergisi muafiyeti,
 • Katma Değer Vergisi istisnası,
 • Faiz desteği
 • Vergi istisnası,
 • İşveren SSK Prim Desteği.

Teşvik Mevzuatı Kapsamında Hizmet Verdiğimiz Konular;

 • Yatırım Teşvik Uygulamaları Konusunda Danışmanlık Hizmetleri,
 • Yatırımın  Teşvik Belgesine bağlatılarak Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü’nden alınması,
 • Yatırım Teşvik Belgesi Kapatılması, Tamamlama Ekspertizi ve Vizesi,

Bu Çerçevede Yatırımlarınızın Yatırım Teşvik Belgesine Bağlanması Hususunda Verdiğimiz Hizmetler Şu Şekilde Sıralanabilir;

 • Teşvik Mevzuatı Konusunda Danışmanlık,
 • Yatırım Teşvik Belgesi Alımı Konusunda Liste ve Dokümanların Hazırlanması,
 • Yatırım Teşvik Belgesi Başvurusunun Yapılması,
 • Hazine Müsteşarlığı ile toplantılar yaparak sorunlu ve problemli konuların çözümlenmesi,
 • Yatırım Teşvik Belgesi Revize ve Süre Uzatım Başvurularının Yapılması,
 • Yatırım Teşvik Belgesi Tamamlama Vizesi Dosya ve Dokümanlarının Hazırlanması,
 • Yatırım Teşvik Belgesi Tamamlama Vizesi Yapılması.