Vergi Danışmanlığı

Vergi Danışmanlık Hizmetleri

Minar Danışmanlık olarak müşterilerimizin vergisel ve finansal risklerini yönetilmesine yönelik vergi danışmanlığı hizmeti de sunuyoruz. Ülkemizde oldukça karmaşık olan vergi mevzuatı konusunda müşterilerimize bir yol haritası sunuyoruz. Bu kapsamda, Türkiye’de geçerli olan yasa ve mevzuatlar ışığında müşterilerimize etkin ve güvenilir sonuçlar sunmayı hedefliyoruz. Gerçekleştirdiğimiz vergi denetimi sonucunda ortaya çıkan raporlar ışığında kurumsal müşteri uygulamalarının mevzuatlara uygunluğunu incelemenin yanı sıra vergisel risklerin ortaya çıkarılmasını hedefliyoruz. Bunun yanı sıra, ileriye yönelik vergi planlamaları sunuyoruz.

 

 

Bu bağlamda vermekte olduğumuz hizmetleri başlıklar halinde aşağıda sunmaktayız:

 • Sürekli Vergi Danışmanlığı
 • KDV Planlaması ve Yurtiçi/Yurtdışı KDV İadesi İşlemleri
 • Bireysel Vergi Danışmanlığı
 • Vergi Kanunları ve Diğer Mali Mevzuattan Doğan Yükümlülüklerin, Hak Ve Menfaatlerin Tespit Edilmesi,
 • KDV İadesi ve Diğer İade İşlemleri
 • Uzlaşma komisyonu müracaatları ve uzlaşma müzakerelerine katılım
 • Uzlaşma ve vergi uyuşmazlıklarında danışmanlık
 • Vergi uyuşmazlıklarında (davalarında) dava dilekçelerinin hazırlanması
 • Vergi inceleme sürecinin yönetilmesi
 • Yetkili kurumlara bilgi ve açıklama sunulması ve görüşmelerin yapılması sürecinin yönetilmesi
 • Mali hukuk ve vergi dava danışmanlığı
 • Yapılacak Uluslararası Sözleşmelerin Lisans, Royalty, Teknik Servis, Gider Paylaşımı, Bayilik Sözleşmeleri, Hisse Devir Sözleşmeleri vb. Vergisel Yükümlülükler Açısından Analizi ve Değerlendirilmesi
 • Ulusal ve Uluslararası Vergi Planlamasına Yönelik Hizmetler
 • Uluslararası Vergi Uygulamalarında Bilgilendirme ve Rehberlik Hizmetleri
 • Vergi Muafiyetleri ve Teşvik Uygulamalarına Yönelik Hizmetler
 • Mali Konularda Toplantı ve Müzakerelere Katılım ve Görüş Verilmesi
 • Üçüncü Kişilerle Düzenlenen Sözleşmelere Refakat Edilmesi ve Mali Mevzuat Boyutuyla Görüş Verilmesi
 • Maliyet ve Yönetim Sisteminin Tasarlanması ve Uygulanması
 • Kurumsal Yapılanma Sürecine Rehberlik Hizmetleri
 • Stratejik Planlama ve Aile Anayasası Hizmetleri