Finansal Danışmanlık

FİNANSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Finansal danışmanlık hizmetlerimiz ile ise; işletmelerin finansal tabloları baz alınarak yapılan kapsamlı analiz ve raporlamalar neticesinde firmaların karşı karşıya oldukları potansiyel sorunların önceden belirlenmesi ve erken teşhis edilerek beklenmeyen birçok iç dış tehditten korunması amaçlanmaktadır.

Verilen hizmetleri başlıklar halinde sıralayacak olursak;

 

Finansal Durum Değerlendirmesi

Firmanın finansal tabloları detaylı analiz edilerek şirketin finansal açıdan güçlü ve zayıf yönleri ortaya çıkarılır. Bu analizde, şirket bilgilerinin yanında sektör, rakip firmalar ve başarılı global firmaların finansal verileri de kullanılır. Bu sayede iyileştirilmesi gereken alanlarda çalışılarak sorunun daha fazla büyümeden, finansal sıkıntıya girmeden çözülmesini sağlar.

Şirket için finansal performans göstergeleri belirlenerek uzun vadeli finans stratejisinin oluşturulması, iyileştirilmesi gereken alanlar için detaylı öneri ve aksiyon planı yapılır.

 

Finansal Yönetim, Planlama ve Kredi İşlemleri

Finansal Yönetimin temel amacı şirketin finansal yükümlülüklerini her koşulda yerine getirecek güç ve esnekliğe sahip olmasını sağlamaktır.

Finansal Planlama, hedeflerin belirlenmesi, finansal stratejilerin tespiti, değerlendirilmesi ve izlenmesi, belirsizliklerin yönetimi açısından çok kritik ve öneme sahiptir.

Uzun vadede güçlü bir mali yapıya sahip olmak başta bankalar olmak üzere şirketin tüm paydaşları için önemlidir. Bankalardan borçlanır iken limit, faiz oranı, vade ve teminat açısından en iyi şartlarda borçlanabiliriz. Buda firmanın, finansal borçların azaltılması, finansman giderlerinin azaltılması, borçluluk rasyolarının iyileştirilmesi avantajları sağlamaktadır.

Firmanızın fon ihtiyacının karşılanması için genellikle başvuracağımız yer bankalar ve finans kuruluşlarıdır. Bu nedenle Finans kuruluşları ile olan ilişkiler çok önemlidir.

 

Minar Danışmanlık olarak bu süreçte;

  • Çalışılan finans kuruluşlarının değerlendirilmesi ve stratejinin oluşturulması
  • Banka kredi limit, risk ve temel kredi performans göstergelerinin belirlenmesi
  • Bankalar ve finansal kuruluşlar için sunum hazırlanması
  • Acil nakit akışının hazırlanması ve kontrol altında tutulması
  • Uzun vadeli İş planını ve finansal modelin hazırlanması
  • Maliyet azaltma, varlık satışı ve alternatif finansal kaynak yaratılarak nakit akışın kuvvetlendirilmesi
  • Mali borçların yeni iş planına göre yapılandırılması için banka ve diğer finansal kuruluşlar ile mali borçların müzakeresi ve sonuçlandırılması
  • Operasyonel ve stratejik değişimlerin veya gelişimlerin yeni iş planına göre izlenmesi

Hizmetlerini vermekteyiz.